ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΠΑ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2015

2014

2013

2012

2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ